is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bruinroode Hermietkolibries, eng. Reddish-brown Hermits or Hairy Hermits, komen nogal talrijk in de lagere streken der kolonie voor, en staan hier bekend als Biegie-slagveer, d. w. z. Groote Slagveer. Men ziet ze gewoonlijk in hooge boomen, waar ze hun voedsel zoowel uit bloemkelken als onder de bladeren vergaren. In tegenstelling met de meeste andere kolibries schijnen de mannetjes opmerkelijk minder talrijk dan de wijfjes, hoewel dit misschien ook aan hunne meerdere schuwheid kan te wijten zijn.

G. h. broedt min of meer het geheele jaar door, maar vooral gedurende het groote regenseizoen en het kleine droge seizoen. liet nestje, dat bijna uitsluitend uit dunne sprietjes, spinrag, waaraan droge bladeren, boombast of fungi is samengesteld, hangt peperhuisvormig tegen een palm- of pisangblad, waaraan het door middel van veel spinrag gehecht is, op ongeveer 3 tot 10 meters van den grond af. De opening boven aan het nest heeft een ovalen vorm en de uitholling, waar de eieren liggen eene middelbare diepte. Steeds bevindt zich het nestje zoodanig, dat het blad, waartegen het gehecht is, er schuin overloopt, waardoor de broedende vogel tegen regen beschermd wordt. De lengte der nesten varieert uitermate van af 11 tot 28 c.M. Van onder af gezien, gelijken ze zoozeer op een hoop spinrag en bladeren, dat men, alleen door het opvliegen van den vogel kan weten, dat zich daar een vogelnestje bevindt.

De 2 eieren zijn in verhouding tot hunne breedte uiterst lang; in mijne verzameling bevinden zich zelfs exemplaren bijna driemaal zoo lang als breed; allen varieeren tevens uitermate in afmeting. AI. afin. 17 X 8.5 m.M.

PHAETORNIS, SWAINS.

P. superciliosus, L. = id„ Cab. in Schomb. Reis.

(j' Bov.d. groenachtig bronskleurig, bovenkop donkerder; vederen aan rug en stuit met donkere strepen en geelachtige randen ; wenkbrauwen en kaaklijn geel-