Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHAËTHORNIS.

achtig; lora en oorvederen zwart; ond.d. grijsachtig modderkleurig; keel zwartachtig met eene min of meer onduidelijke middenstreep; staart glanzend groen, doch het distaal derde zwart, de zijpennen met geelachtige tippen en het verlengd gedeelte der middelste rectrices wit: bovensnavel zwart, ondersnavel oranje, uitgezonderd de tip; pooten bruinachtig. 9 Ongeveer hetzelfde, doch kleiner, ond.d. lichter, geelachtiger, keelstreep duidelijker. L. 17.5, vl. 6.3, st. 7.8, kortste rectr. 2.8, sn. 5. Geogr. dist. Venezuela, de Guiana's en N. Brazilië. Lok. dist. Woudrijke streken.

„Groote Spiesstaartjes, eng. Large llermits, komen slechts zelden in de lagere streken voor. En dat gewoonlijk bij paren, vooral in hooge boomen. Hunne vlucht gaat vergezeld van een trillend geluid; eveneens klinkt hun gepiep scherp en doordringend.

Evenals de volgende 9 soorten onderscheiden G. S. zich door wig- of spiesvormige staarten, sterk gebogen snavels en tamelijk dof vederkleed. De mannetjes zijn of schijnen minder talrijk dan de wijfjes.

P. s. broedt gedurende het groote regenseizoen. Het wijfje bouwt dan een peperhuisvormig nestje en legt 2 eieren, die er breeder uitzien dan de eieren van Glancis hirsuta. Al. afni. 17 X 9-5 m.M.

P. guianensis, Boucard.

P. malaris, Nordm.

„Hoewel als verschillende beschreven, ben ik toch de meening van Salvin toegedaan, dat beide laatstgenoemde soorten met P. supcrciliosiis identisch zijn, hoewel de afmetingen, tint der staartpennen en keel eenigszins verschillen. Jonge vogels, in Suriname verzameld, hebben geelachtige staartenden.

P. augusti. Bourc.

Ad. Bov.d. glanzend bronsgroen, bovenkop donker; stuit roestrood; strepen achter de oogen en aan de kaken wit; lora en oorvederen zwart; ond.d. grijs, keel eenigszins donkerder, met eene lichte middenstreep; staart bronsgroen, al de vederen met breede witte tippen; uiterste rectrices met een breeden zwarten band nabij de uiteinden; bovensnavel zwart, ondersnavel, uitgezonderd de tip, roodachtig.

8

Sluiten