is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gere staarten dan de mannetjes, en daar jonge mannetjes in hun eerste vederkleed de wijfjes gelijken, doet zich het vreemde feit voor, dat jonge mannetjes langere staarten bezitten dan tot volkomenheid opgegroeide mannetjes. Of de staart nu werkelijk inkrimpt of wel de lange vederen geruid worden en vervangen door korteren heb ik niet kunnen uitmaken; denkelijk is dit laatste het geval.

FLORICOLA, ELLIOT.

F. superba, Shaw. = F. longirostris, Cat. Birds Br. Mus.

-j Bov.d. glanzend grasgroen met een bronskleurig tintje aan den achternek en de dekv. bov. d. st., alsmede eene onregelmatige witte plek aan den onderrug; kruin schitterend blauwachtig groen; eene vlek achter de oogen, streep nabij den snavel, eene plek aan de flanken en middenbuik zuiver wit; kin zwart, gevolgd door eene groote schitterend rozeroode keelvlek; borst en buikzijden grijs, flanken glanzend groen getint; basis der dekv. ond. d. st. groen, overigens met groenachtig zwarte endbanden en witte tippen ; middelste rectrices bronsgroen, basis der overigen groenachtig, de enden staalblauw doch de tippen wit; snavel zwart. 9 Bovenkop als de rug, streep nabij den snavel wijder, keelvederen zwart met witte randen en soms een weinig rozerood. Jong Ongeveer als het wijfje; de rozeroode vederen verschijnen het eerst en dan later de schitterende kruinvederen. L. lt.5, vl. 5.8, st. 3.2, sn. 3.-. Geogr. dist. Mexico zuidwaarts tot Columbia, Venezuela, de Guiana's en de vallei der Amazone. Lok. dist. Meer het binnenland.

„Prachtkolibrietjes of Rooskeeltjes, eng. Rose-throated Hummers, fr. Oiseaux-Mouches a long bec, komen in de intermangrove terreinen zeldzaam voor. Hun snavel is nogal lang, hun vederkleed zeer gevarieerd met eene schitterend rozeroode plek aan de keel, die bij de wijfjes evenwel eene zwarte kleur bezit.

CATHARMA, ELLIOT.

C. orthura, Less.

j' Bov.d. donker glanzend goudgroen, middenrug bronsachtiger; keel schitterend rozerood, borst wit; bovenbuik grijs, de zijden echter glanzend groen getint en de