is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COTlNGIDiE.

in het overgangsvederkleed, dat eerst na meer dan twee seizoenen volkomen wordt.

In de kolonie schijnt de R. onbekend en ook onder de Indianen zijn er slechts enkele, die hem kennen als Kabanaroe of wel Kawanaro. Langs de kust en in de oerwouden komt hij niet voor, maar zeer talrijk daarentegen in het bergland. En dat doorgaans in troepen, zelden bij paren.

Het voedsel van den R. bestaat grootendeels uit vruchten. Zijn geluid klinkt ongeveer als „kwek kwaak" of wel volgens Schomburgk als het miauwen een er kat.

Het dansen der Kabanaroe's is welbekend bij de 'Indianen in Demerara, hoewel onze Indianen er niets van af schijnen te weten. Gedurende het broedseizoen vereenigen de R. zich nl. teneinde een stuk grond geheel van onkruid, steentjes enz. te zuiveren. Dan beginnen de mannetjes met opgerichte vederen en staande kuiven heen en weder te springen, terwijl de in veel geringer aantal aanwezige wijfjes bewonderend toekijken. De reden van dit dansen is denkelijk, dat het wijfje den besten danser uitkiest, maar natuurlijk moet dit slechts als eene veronderstelling beschouwd worden.

R. c. broedt vooral tegen den kleinen drogen tijd. liet nest wordt vervaardigd uit palmvezels enz., die met eene lijmachtige zelfstandigheid tegen elkander en op de naakte rots zijn vastgehecht. Soms treft men verschillende nesten op een plaats aan en de vogels keeren er ook elk jaar geregeld terug. Het wijfje legt 2 licht roomkleurige, bijna glanslooze eieren, die om het stompe end der schaal van nogal groote, roodbruine, geelbruine en lilagrijze vlekken voorzien zijn. M. afm. 45 X 33 m-M.

Alleen het wijfje broedt. Volgens sommige natuurkundigen zijn R. tevens nachtvogels, die zich bij dag schuilhouden in rotsspleten enz., hetgeen evenwel onjuist is.

Gedurende het groote droge seizoen verlaten de R. het dan geheel uitgedroogde bergland en naderen den voet der bergen, om bij het invallen der regens terug te keeren. Ten allen tijde wordt er door de Indianen veel jacht op hen gemaakt om hun welsmakend vleesch, dat evenwel eene hoogst merk-