is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MANAKINS.

keel is geheel naakt en bedekt met een aantal kleine lellen. Evenals bij de voorgaande species zijn de wijfjes en jonge mannetjes groenachtig en geelachtig enz. van kleur.

„De B. C. behoort tot onze allerzeldzaamste soorten en komt alleen voor diep in het binnenland. Over zijne levenswijze is mij niets bekend.

N.B. Behalve de twee voornoemde soorten bestaan er nog twee anderen nl. C. tricarunculatüs van Costa Rica en Veragua en C. nudicollis van Z. O. Brazilië. De eerste is gedeeltelijk bruin en wit met drie lange naakte lellen aan den kop, een aan den voorkop en een onder elk der oogen, terwijl de soort uit Brazilië er geheel wit uitziet met onbevederde kopzijden en keel.

Familie der PIPRIDiE.

MANAKINS.

„De 70 bekende soorten Manakins of Manikins, eng. Manakins of Manikins, fr. Manakins, worden uitsluitend aangetroffen in de tropische wouden van af Centr. Amerika tot Paraguay en La Plata. In de Guiana's komen voor 26 soorten, gerangschikt onder 13 genera en 2 subfamiliën.

„De P. zijn nogal kleine vogels (de grootste soort niet grooter dan een gewone Elainea pagana) met korte lichamen en korte halzen, terwijl de typische species worden gekenmerkt door korte staarten, alsmede min of meer sterk ontwikkelde flank vederen. De snavel is altijd korter dan de kop en komt evenals de tarsi veel overeen met die der Tyrannidcr, doch de voorteenen zijn opmerkelijk aan elkander verbonden, inderdaad veel opmerkelijker dan bij de Cotingidcr, hoewel de M. nog kort geleden als eene subfamilie beschouwd werden. Bij vele soorten doet zich het vederkleed der mannetjes zeer fraai gekleurd voor in tegenstelling met de groenachtige wijfjes en jongen, hoewel er ook soorten bestaan, waarbij beide seksen een min of meer groen of bruin vederkleed dragen.

„De meeste onzer P. zijn nogal zeldzame vogeltjes, die bijna uitsluitend in het binnenland voorkomen. Slechts enkele naderen