is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ond.d. geel; keel grijsachtig; dekv. ond. d. vl. licht zwavelgeel ; snavel en pooten donker bruin. L. io, vl. 4.8, st. 4.5. Geogr. dist. Ecuador, Columbia, Venezuela en Guiana. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„De Grijskop Kleinsnavel Tiran, eng. Gray-crowned Shortbilled Tyrant, is grooter dan de twee voorgaande species, en mist tevens gele randen aan de vleugeldekvederen.

N.B. Zeer eigenaardig zijn er van de voorgaande soorten der geslachten O) tttfhton, Myiopatis, Tyranniscus, Capsiempis, Mytopagis enz. op een of twee uitzonderingen na slechts „adult skins" in de collectie van het lJr. Museum.

In Suriname echter en ook in Domerara zijn jonge vogels meer regel dan oitzondering. Het komt mij dan ook voor, dat sommige der z.g. soorten slechts afwijkingen zijn van jonge en volwassene individuen. Indien deze afwijkingen in éóne lokaliteit waren waargenomen, zou men ze niet eens de aandacht hebben waardig gekeurd. Natuurlijk moet elke soort van een geslacht onderling niet altijd duidelijk verschillen, zooals b.v. de species van het geslacht Cfuisiuorhynchus, maar daarom behoeft elk klein verschil in tint of afmeting, alleen omdat het in verschillende lokaliteiten wordt waargenomen, nu niet als speciesverschil te gelden !

TYRANNULUS. VIEILL.

T. elatus, Lath. = id., Cab. in Schomb. Reis. = Lc Roitelet Mcsaiigc, Buff. — Ah'sangc happee de cayenne, Daub.

Ad. Bov.d. olijfkleurig ; bovenkop zwartachtig met eene verlengde, helder citroengele kuif in het midden; kopzijden grijs; vleugels zwartachtig; buitenzoomen der bovenslagp. wit, evenals twee banden, gevormd door de tippen der vl. dekv.; staart grijsbruin met witachtige tippen ; ond.d. olijfgeel, middenbuik en dekv. ond. d. vl. geelachtig ; keel wit; snavel zwartachtig; pooten donker grijs. L. 9, vl. 4.8, st. 3.5. Geogr. dist. Het dalgebied der Amazone, de Guiana's, Venezuela, Columbia, noordwaarts tot Panama. Lok. dist. De lagere streken.

Onze Kuif-Dwerg-Tirannen of Geelkuif Kortsnavel 1 irannen, eng. Yellovv-crested Short-billed Tyrants, fr. Roitelets Mésanges, verschillen eenigszins van de bovengaande beschrijving en zouden wel eene subsoort T. a. surinamensis kunnen vormen. De kuif is nl. bij tot volkomenheid opgegroeide mannetjes niet juist citroengeel van kleur, maar bezit tevens een oranjekleurig tintje; de vleugelbanden zijn geelachtig, niet wit, de staarttippen olijfachtig, niet witachtig, terwijl de keel er grijs-