is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of zeldzaam 3 ovale, ten naastenbij glanslooze eieren zijn grijsbruin of geelbruin van kleur, maar geheel overdekt met donker chocolade-bruine en zwartbruine vlekken, stippen en strepen, dikwijls dwars om het midden of om het spitse end der schaal. Bij sommige exemplaren ontbreekt ook de kleur gedeeltelijk, alsof zij er afgeveegd is geworden. Andere weer hebben zwartbruine draden, evenals de eieren der Ictcrussoorten. Over het algemeen gelijken de eieren veel op die der Pachyrhamphi. M. afm. 23.5 X '7-5 m.M.

De bovenstaande beschrijving komt niet overeen, met die in den Cat. of Eggs in Br. Mus. en in Nehrkorn's Cat. De echtheid der in Suriname verzamde eieren (± 50 stuks) is echter aan geen twijfel onderhevig en ook de determinatie van den vogel geschiedde in het Br. Museum. Naar mijne meening gelijken de exemplaren, zoowel in de collectie van het Br. Museum als van Nehrkorn, veel op sommige afwijkende eieren van Myiozetctes, in wier nesten, gelijk te voren aangehaald, de W. T. ook broedt. Verscheidene malen heb ik nesten van Cassicus pcrsicus aangetroffen met jonge Sweelies erin. Inderdaad, gedurende den broedtijd is er bijna geen verlaten nestkolonie van Banaanbekken, waar niet een paar W. T. rondzwerft.

MYIOZETETES, SCL.

M. cayennensis, L. = Elatnea cayenncnsis, Cab. in Schomb. Reis.

Ad. Bov.d. donker olijfgroen; bovenkop zwart; kruinvlek oranjegeel; wenkbrauwlijn wit; vleugels en staartp. zwartachtig; buiten-zoomen van een groot gedeelte der slagp. v. d. l»'en rang en van de bovenslagp. roodbruin ; ond.d. helder geel, keel wit; dekv. ond. d. vl. geel; binnenvlag der slagp. gedeeltelijk licht roodbruin, snavel en pooten zwartachtig. L. 14, vl. 8, st. 6.8. Geogr. dist. Van af Panama tot de Beneden-Amazone. Lok. dist. Vooral de lagere streken.

„Evenals de volgende twee species bezit de Cayenne Geelbuik Tiran, eng. Cayenne Yellow-bellied Tyrant, een krachtiger