Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter bij dag zelden, en aan alleen bij donker, regenachtig weder gehoord wordt.

De luidruchtigheid van Grietjebie'skanmenhet best opmerken, op een stillen heeten namiddag, als bijna alle andere vogels in het struikgewas of dicht gebladerte bescherming tegen de brandende zon hebben opgezocht. Dan laat de Z. T. zich luide hooren, terwijl hij op de nok van een huis of op een tak zit. Spoedig wordt nu deze uitdaging door een anderen vogel van uit de verte beantwoord, totdat ten laatste honderde Grietjebie's op regelmatige afstanden van elkander gezeten, heinde en ver de lucht doen daveren. „Grietjebuur" klinkt het dan luide, beantwoord door een vragend „Qu'est-ce qu'il-dit ?" en uit de verte weder door Qui? Oui, Louis! Ja, enkele zeggen zelfs duidelijk in het engelsch „Kiss, kiss, kiss me dear! Geen wonder dan ook, dat de luidruchtigheid der Grietjebie's in de kolonie als spreekwoord geldt.

Wat voedsel aangaat, zijn Z. T. volstrekt niet kieskeurig, in tegendeel geheel omnivoor. Op het veld volgen ze den landbouwer ten einde gretig de wormen enz., uit de met de spade opgeworpen aarde te pikken, om dan zonder acht te slaan op vogelverschrikkers, met evenveel gulzigheid groote hoeveelheden pepers te gaan verzwelgen of de tomatoe-ranken te vernielen. En dat alles met weergalooze vermetelheid, gepaard aan eene volharding, die van geen wegjagen afweet. Tevens maakt hun groot aantal, hen tot niet te verachten tegenstanders, terwijl hun instinct uiterst scherp ontwikkeld is, zoodat men ze, zelfs bij het eten van tuinvruchten, niet gemakkelijk kan verschalken.

P. s. broedt min of meer het geheele jaar door, maar vooral gedurende de eerste maanden. Het uit droog gras of soms ook eenig katoen of bladeren vervaardigd nest is rond, met den ingang aan de bovenzijde, en meet omstreeks 30 of 35 c.M. in doorsnede. Het rust tusschen twijgjes of takjes, doorgaans aan het uiteinde van een horizontalen tak op ongeveer 3 tot 20 meters van den grond af. Het nest is reeds van verre zichtbaar, en ook de broedende vogels maken veel lawaai. De 3 of 4, zelden 2 of 5 eieren hebben eene roomgele of

Sluiten