is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Gadofowroe) het slachtoffer is, want dan komt natuurlijk de meerdere hardheid niet in aanmerking. Het wijfje neemt dan ook niet de voorzorg, de eieren barer slachtoffers te doorboren. De parasiet-eieren broeden echter eenigszins later uit, maar de jonge Molotlirus is steeds door zijne meerdere grootte en kracht in staat de nestelingen der rechtmatige nest-eigenaars te versmoren of uit het nest te werpen. Niet zoo de jongen der andere Maïsvogels en Icten\ die integendeel dikwijls te zamen met de jonge parasieten opgroeien.

De K. Z. K. volgen hunne pleegouders lang nadat ze reeds in staat zijn voor zich zelve te zorgen. Dan, als er niets meer te halen valt, voegen ze zich bij de immer aangroeiende vluchten van hunne soort in de rijstvelden en savannes. Maar soms komt hunne aangeborene gulzigheid weer boven en ziet men dan bijna tot volkomenheid opgegroeide K. Z. K., met trillende vleugels, andere kleinere vogels om voedsel bedelen.

M. a. legt hare eieren vooral gedurende de droge seizoenen. De schalen zijn min of meer kort ovaal of rondachtig, eenigszins glanzend, grijsachtig, min of meer geheel overdekt met bruine en lilagrijze vlekjes en stippen, soms donkerder om het stompe end. M. aftn. 21 X 16.5 m.M.

De exemplaren varieeren eenigszins.

AGELAEUS, VIEILL.

A. imthurmi, Scl.

$ Zwart; lange okselvederen geel; snavel en pooten zwart. . Kleiner en eenigszins doffer van tint. L. 26, vl. 12.5, st. 12. Geogr. dist. Het binnenland van Eng. Guiana. ')

„lm Thurm's Maïsvogel, eng. Im Thurm's Maize-bird, onderscheidt zich van de beide voorgaande soorten door een langeren, rechteren snavel en min of meer platte bovensnavelbasis. Hij komt overeen met de volgende soort, doch is grooter en evenaart inderdaad een Banaanbek in afmeting.

l) Among the Indians of Guiana, by E. F. Im Thurm, I883, p. 72.