is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEISTES.

„Het Scharlakenborstje, eng. Scarlet-breast of Red-breast, fr. Troupiale a poitrine rouge, onderscheidt zich van de voorgaande Agelcci door een korteren staart, waarvan de enden der vederen er min of meer spits en stekelig uitzien, hoewel niet in zulke mate als bij den Bobolink. Bij zeer oude mannetjes zijn de bovendeelen van het vederkleed bijna zwart, bij jongere daarentegen bruinachtig zwart, terwijl de scharlakenroode borst, evenals bij de wijfjes, met eene min of meer duidelijke, kalkachtige laag overtogen schijnt.

„S. worden talrijk in de lagere streken aangetroffen. Vooral droge, opene savannes, grasvelden, ja zelfs begraafplaatsen vormen hunne meest bezochte verblijfplaatsen. Hier zit het mannetje, altijd verborgen achter een tak of blad en overziet al zingende zijn harem van drie, vier of meer broedende wijfjes in het gras. Soms geraakt hij hierdoor zoo in extase, dat hij zich al zingende van den grond of tak af wel acht meters in de lucht verheft om dan weer even snel tusschen het gras neder te dalen. Volgens Schomburgk gelijkt het gezang wel wat op dat van het europeesche Sijsje.

In de kolonie staat het S. bekend als Reddie-borstoe of Roodborstje, bij de Caraïben als Wantatoe of Kaboenokosenelune, doch bij de Arowakken ook wel als Wakuja en bij de Warrau's Osie. Van alle vogels is hij het meest jaloersch van aard en drijft, dikwijls eerst na een verwoed gevecht, eiken indringer uit zijne nabijheid of wordt zelf verdreven. In de omstreken van Paramaribo wordt elk weiland doorgaans bewoond door één mannetje. Doodt men dit, dan gaat, naar men zegt, een der wijfjes kennis geven en onmiddellijk daarna, dikwijls reeds denzelfden dag, verschijnt een ander mannetje. Het gebeurt dan ook meermalen, dat de wijfjes, alvorens de eieren te hebben uitgebroed of de jongen groot gebracht, verscheidene malen van echtgenoot verwisselen.

Het voedsel der S. bestaat grootendeels uit insecten, die op den grond bemachtigd worden. Xa het broedseizoen verzamelen de individuen uit de verschillende weilanden enz. zich tot vluchten van dikwijls honderden vogels, die onder een aanhoudend gekwinkeleer van de eene naar de andere opene