is toegevoegd aan uw favorieten.

De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. leven doorgaans bij paren, maar worden meermalen tusschen de vluchten der andere Grasvinken waargenomen. Hun voedsel bestaat uit graszaden, doch geen rijstkorrels.

V. j. broedt vooral gedurende de eerste zes of acht maanden van het jaar. Het nestje komt overeen met dat van Spcrviophila castancivcntris, en wordt evenzoo in lagere struiken of aan grashalmen gebouwd. Het wijfje legt 2 of 3 eenigszins glanzende, witachtige of blauwachtige eieren, met min of meer lichtbruine en donkerbruine vlekken, vlekjes en stipjes, vooral om het stompe end der schaal. M. afin. 17 X I2-5 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate zoowel in vorm en kleur als in afmeting. Sommige zijn min of meer overdekt met eene gelijkmatig bruine laag, bij andere weer vormt de bevlekking een krans om het stompe end. De eieren zien er blauwer en bruiner uit dan de grijsbruine tint der Grasvinkeieren; de blauwe of groenachtig blauwe grondkleur is altijd duidelijk te zien, terwijl de grijze schalenvlekken dikwijls ontbreken.

Alleen het wijfje broedt, hoewel het mannetje zich steeds op een boom in de nabijheid der nestplaats ophoudt, waar hij zijne kunsten uitvoert en luid zingt, ten einde de verveling van zijn vrouwtje te verdrijven.

N.B. Onze D. behooren tot de subspecies 1 . /. splendem, gekenmerkt door minder wit aan de schouders en dikwijls zwarte dekvederen onder den vleugel.

PHONIPARA, BP.

P. fuliginosa, Neuw.

0 Bov.d. over het algemeen zwartachtig met eene min of meer olijfkleurige tint aan sommige deelen en eene grijsachtige tint aan onderrug, stuit en dekv. bov. d. st.; ond.d. grijsachtig; dekv. ond. d. st. zwartachtig; snavel zwartachtig; pooten grijsbruin. Q Geheel zwartachtig, zonder grijs aan de ond d. L. 11.3, vl. 5.9, st. 4-5» tars. 1,6, culm. 1.2. Geogr. dist. Brazilië tot Kng. Guiana. Lok. dist. Het binnenland.

„De Zwartachtige Grasvink, eng. Sooty Grassbird, wordt uitsluitend in het hooge binnenland aangetroffen. In levenswijze