Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TANAGRIDiE.

Zwarte Kieng, en bij de Indianen onder dezelfde namen als de Fluweel-Tanagers.

Ook in levenswijze verschillen beide species niet van elkander, doch de Z. T. zijn veel schuwer en worden slechts enkele malen in Paramaribo aangetroffen. In het binnenland ziet men ze dikwijls tusschen de troepen roovende vogels. Hun voedsel bestaat evenzeer uit insecten als vruchten. Hun zang klinkt eenvoudig, evenals de lokroep. Het wijfje is zeer stil en laat zich zelden hooren.

T. m. broedt vooral gedurende het kleine droge seizoen en den grooten regentijd. Het nest kan niet met zekerheid onderscheiden worden van dat der Fluweel-Tanagers, en wordt ook op dezelfde plaatsen aangetroffen. De 2 of 3 eieren zijn licht glanzend, roseachtig wit, licht vleeschrood, enkele malen witachtig of blauwachtig wit, gevlekt, gestreept, geaderd, gestipt enz. met donkerbruin, zwartbruin, bruin en lilagrijs. Gewoonlijk is de bevlekking over de geheele oppervlakte der schaal, maar vormt soms ook kransen om het stompe end of op den kop van het ei, of wel groote vlekken en wolken. Afm. 22—28 X >6—'9 m M. M. a/m. 24 X '8.5 m.M.

De exemplaren varieeren uitermate; de vorm is doorgaans kort, stomp ovaal. Geheel ongevlekte exemplaren heb ik zelden gezien, hoewel er in mijne collectie glanzend witachtige eieren zijn, afkomstig van den Z. T. Ten naastenbij ongevlekte exemplaren komen nog al dikwijls voor, doch geen windeieren.

Alleen het wijfje broedt. De mannetjes schijnen ook in bigamie te leven en opmerkelijk zeldzamer te zijn, hoewel hunne meerdere schuwheid misschien hiertoe veel bijdraagt.

De jonge mannetjes, in het tijgerachtig, zwart en bruin gevlekte vederkleed, zien er hoogst eigenaardig uit. Geheel zwart worden ze eerst na twee jaren.

T. luctuosus, Lafr. et d'Orb.

$ Zijdeachtig zwart; kleinere vl.dekv. en dekv. ond. d. vl. wit; snavel zwartachtig, basis v. d. ondersnavel lichter; pooten zwartachtig. $ Olijfkleurig; kop grijsachtig; ond.d. geel; keel witachtig; dekv. ond. d. vl. wit. L. 12.5, vl. 6.3,

Sluiten