Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

st. 5.3. Gcogr. dist. Nicaragua, Costa Rica, Panama en Z.-Amerika tot Trinidad, de Guiana's en Bolivia. Lok. dist. Vooral het binnenland.

„De Kleine Zwarte Tanager, eng. Little Black Tanager, fr. Petit Tangara noir, heeft eene naar verhouding groctere witte vleugelvlek dan de voorgaande soort en is tevens kleiner in lichaamsgrootte. Hij komt ook veel zeldzamer voor en nadert zelden of nooit de lagere kuststreken.

T. phoeniceus, Sw.

<ƒ Zijdeachtig zwart; bovenste kleinere vl.dekv. en dekv. ond. d. vl. wit; eene helderroode vlek aan de vleugelbuiging; snavel zwartachtig; basis v. d. ondersnavel lichter; pooten zwartachtig. § Bov.d. grijsachtig bruin, vleugels en staart donkerder; ond.d. witachtig; flanken grijsachtig; vleugelbuiging bruin. L. 15, vl. 7, st. 6.8. Gcogr. dist. O. Peru, het dalgebied der Amazone en de Guiana's. Lok. dist. Het binnenland.

„De Roodschouder Tanager, eng. Red-winged Tanager, fr. Tangara noir a épaulettes rouges, onderscheidt zich, gelijk de naam aanduidt, door roode vlekken aan de vleugelhoeken. Het wijfje ziet er geheel anders uit als bij de voorgaande species.

R. T. komen niet in de lagere intermangrove terreinen voor, maar worden dikwijls tusschen de troepen roovende vogels in het binnenland waargenomen.

T. cristatus, Gm. = id., Cab. in Schomb. Reis. = Tangara hupê de Cayenne, Daub.

$ Bov.d. zwart; kuif aan den bovenkop scharlakenrood of oranjegeel; stuit goudgeel; kleinere vl.dekv. wit, evenals de dekv. ond. d. vl.; ond.d. zwart; keelstreep goudgeel; snavel en pooten zwartachtig. $ Roestbruin, ond d. lichter; vleugels zwartachtig met roestbruine randen. L. 14.5, vl. 8, st. 7«3» Gcogr. dist. De Guiana's, Venezuela, Columbia, het dalgebied der Amazone en Brazilië tot Rio Grande do Sul. Lol', dist. Het binnenland.

„Van den Geelkin Tanager, eng. Golden-throated Black Tanager, fr. Tangara noir a gorge jaune, bestaan drie of meer subsoorten, waarvan twee in de Guiana's voorkomen. De eerste, T. c. typica of T. c. cristatellus ? van Cayenne en Suriname, heeft eene kleinere, van voren oranjegele kuif en

Sluiten