Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de »ug, en met zwartachtige vlekjes of dwarsstrepen, die aan de binnenslagp. ook aan de binnenvlag te zien zijn; staartp. licht roodbruin met zwartachtig bruine dwarsstrepen ; eene onduidelijke, grijsachtig witte wenkbrauwlijn boven de oogen ; kaken en oor vederen grijsachtig wit, de oorvedcren met min of meer zwartachtige strepen ; nekzijden aschgrijs met eene bruine tint; keel wit, overgaande in geelbruinachtig of reebruin aan de overige ond.d.; middenbuik geelachtig wit; dekv. ond. d. vl. witachtig met donkere basis; bovensnavel zwartachtig, ondersnavel lichter grijsachtig; pooten grijsachtig; iris bruin. L. 14, vl. 6.5, st. 5» tars* 2,3> culm. 1.9. Gcogr. dist. De Guiana's, Venezuela, tot de boven-Amazone, en Bolivia. Lok. dist. Bijna overal.

„De Witkeel Hegzanger, eng. White-throated Wren, gelijkt wel wat op een nog al grooten gewonen Hegzanger en staat dan ook in de kolonie bekend als Boesie-Gado-fowroe ofTjotjo-fowroe, d. \v. z. Bosch-God-vogel of Ijo-tjo-vogel.

Er bestaat veel individueel verschil onder onze W. H., zoodat men wel verscheidene subsoorten zou kunnen afzonderen, gelijk Hartert en Gr. v. Berlepsch gedaan hebben, in Birds of the Orinoco.

W. H. worden overal aangetroffen, maar vooral tusschen het struikgewas in de lagere zwamp¬

achtige streken. Hun zang klinkt zeer welluidend. Hun voedsel bestaat grootendeels uit insecten, die zoowel in struiken en lage boompjes als op den grond bemachtigd worden.

T. a. broedt vooral gedurende het kleine, droge seizoen en den grooten regentijd. Het ronde, bovenaan van een zij-ingang voorziene, uit droog gras enz. samengestelde nest van ongeveer 12 tot 14 c.M. in doorsnede, wordt doorgaans niet ver van den grond af in dicht, doornig struikgewas gebouwd. De 2 of 3 eieren varieeren van af ovaal tot elliptisch, eenigszins glanzend wit of licht grijsachtig of blauwachtig wit, min of meer overdekt, vooral om het stompe end der schaal, met geelbruine, bruine, roestbruine en violetgrijze vlekjes en stippen. M. afm. 22 X '4-5 m.M.

Kop van Thryophilus albipectus.

Sluiten