Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In levenswijze enz. verschilt de Zwartknevel \ ireo, eng. Black-whiskered Vireo, niet van de voorgaande soort, maar komt zeldzamer voor en onderscheidt zich tevens door een

langeren snavel.

V. c. broedt gedurende den zomer in Florida. Het komvormige nestje van vezels, grashalmen, spinnewebben, katoen, boombast enz., hangt tusschen de vork van twee horizontale takken, ongeveer 2 tot 10 meters van den grond af. De 3 of 4 eieren zijn ovaal, eenigszins glanzend wit met eene roseachtige tint en enkele roodbruine vlekjes en stippen, vooral om het stompe end der schaal. AI. afm. 20 X '4 m.M.

V. chivi, Vieill.

Ad. Ongeveer als V. olivaceus, doch de eerste slagpen korter dan de vijfde; binnenvlag der slagp. met lichtgele zoomen; dekv. ond. d. vl. en dekv. ond. d. st. bijna zwavelgeel; bovensnavel zwartachtig lila, ondersnavel lichter grijs; pooten loodgrijs; iris rood. L. 11.5, vl. 6.4, st. 4.2, tars. 1.7, culm. 1.3. Geogr. dist. Het noorden van Z.-Amerika. Lok. dist. Meer het binnenland.

„Onze Grijskop Vireo's, eng. Active Vireo's of Greeniets, fr. Vireos a tête grise, zijn standvogels en het geheele jaar door in de wouden van het binnenland te vinden, vooral in het struikgewas langs waterkanten. Men ziet ze doorgaans bij paren. Hun voedsel bestaat grootendeels uit rupsen. Hun zang zou welluidend klinken. In de kolonie staan ze, evenals de meeste andere Vireo's, bekend als Bamboesie-fowroe, d. w. z. Bamboesvogel.

V. c. broedt vooral gedurende de droge seizoenen. Het komvormige nestje heelt dunne wanden van grassprietjes, vezels enz., van buiten bedekt met mos, boombast, spinnewebben enz. Het hangt tusschen de vork van twee horizontale takjes, ongeveer 2 tot 5 meters van den grond af. De 2, zelden 3, eieren zijn ovaal, eenigszins glanzend zuiver wit met enkele donker roodbruine stippen, vooral om het stompe end der schaal. Al. afm. 21 X *3-5 m.M.

Sluiten