Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des hemels, die zilver en goud bijeenzamelen, waarop de menschen hun vertrouwen stellen en aan wier gewin geen einde is ? die het zilver bewerken en met zoo groote zorgvuldigheid, dat men hun werk niet kan doorgronden? Zij zijn uitgeroeid en ten grave gedaald, en anderen hebben hunne plaatsen ingenomen. Jongeren zagen het licht en woonden op aarde; maar den weg der wijsheid kenden zij niet; noch hebben zij hare paden geweten; ook hunne kinderen namen haar niet aan; verre was zij van hen; zij werd niet gehoord in het land Kanaan. noch gezien in Theman. Ook de zonen van Agar, die aardsche wijsheid zoeken, kooplieden van Merrha en Theman, en fabeldichters en de navorscHers van kennis en wetenschap : zij kenden den weg der wijsheid niet, en de paden kwamen hun zelfs niet in de gedachte. O Israël! hoe groot is het huis van God, en hoe ruim de plaats zijner bezitting! Zij is groot en heeft geen einde : verheven en onmetelijk. Daar waren die beruchte reuzen, die er in den beginne geweest zijn, groot van gestalte en ervaren in den oorlog. Deze heeft de Heer niet uitgekozen; en zij hebben den weg der wijsheid niet gevonden; daarom dan ook zijn zij omgekomen. En omdat zij de wijsheid niet bezaten, (daarom) zijn zij om hunne dwaasheid omgekomen. Wie klom

Sluiten