Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten verzadigd hebt, in uwe goedertierenheid eendrachtig te maken. Door onzen Heer Jesus-Christus, enz. Amen.

v. Dóminus vobiscum. De Heer zij met u. fi. Et cum spiritu tuo. En met uwen gees . Ite, Missa est, alleluja, Gaat, de Mis is ge .. ... digd, alleluja, alleluja.

I Deo gratias, alleluja, Gode zij dank, alleluja, alleluja. alleluja.

Paasehtijd

worden de vijftig dagen genoemd welke verloopen van den Paaschdag tot Pinksteren. Gelijk de dagen van Septuagesima tot Paschen ons leven op aarde afbedden, zo° beduiden de dagen van den Paasehtijd de zalige eeuwigheid. Zij zijn als een feestdag aan heilige vreugde gewijd, meer bijzonder de Paaschweek, gedurende welke geen feest van een Heilige mag gevierd worden, hoe talrijk ze overigens in dezen tijd ook zijn, zoodat ze als sterren de verrezen Zon schijnen te omgeven. Daarom weerklinkt den geheelen Paasehtijd door het blijde Alleluja d. i. Looft den Heer. In navolging van het vreugdegeroep des hemels is het de mtdrukking van vreugde en liefde, van licht en ven van jubel, dank en lof, der hoop op onsterfelijkheid. Het is ook de uiting der

Sluiten