Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in uw eigen oog niet ziet? Huichelaar, trek eerst den balk uit uw eigen oog, en denk er dan aan, om den splinter uit het oog uws broeders te verwijderen.

Vesper-Lofzang

JAM SOL RECEDIT

1. Jam sol recédit igne- De gloeiende avondzon us4, , verdwijnt;

Tu lux perénnis Uni- Gij, eeuwiglühtende ta®; Eenheid

Nostris, beata Trinitas, En Drievuldigheid,stort liefde

Infunde amórem córdi- In onze harten. t>us.

a. Te mane laudum car- Ons loflied klonk 's mormme, gens

Te depreeamur véspe- En nu, te avond, bidden

rCn- ■ • wiJ'

Dignens, ut te süppli- Geef, dat wij, smeekeer ja ■ Hngen,

Laudémus inter Coeli- U loven met de hemeles' lingen.

3- Patri, simülque Filio, Den Vader en den Zoon Tibique, sancte Spiri- Alsook aan U, o heilige I'. , Geest,

Sicut fuit, sit jügiter Zij immer, als in 't ver~ , leden, eer

Saeclum per omne gló- Door alle eeuwen der na. Amen. eeuwen.

Sluiten