Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men tuum in saeculum, Naam in eeuwigheid en et in saeculum saeculi. in de eeuwigheid der eeuwigheden.

26. Dignare, Dómine, Gelief, Heer, ons dezen die isto, sine peccato nos dag vrij van zonde te becustodire. waren.

27. Miserére nostri, Dó- Ontferm U onzer, Heer, mine, miserére nostri. ontferm U onzer.

28. Fiat misericórdia Kome, Heer, uwe barmtua, Dómine, super nos; hartigheid over ons, zooquemadmodum speravi- als wij op U gehoopt hebmus in te. ben.

ag. In te, Dómine, spe- Op U, Heer, heb ik mijn ravi, non confündar in se- vertrouwen gesteld; in térnum. eeuwigheid zal ik niet be¬

schaamd worden.

t. Benedicamus Patrem f. Zegenen wij den Vaet Filium cum Sancto Spi- der en den Zoon en den ritu. H. Geest.

8. Laudémus, et super- fi. Loven en verheffen exaltémus eum in saecula. wij hem in eeuwigheid.

f. Benedictus es, Dómi- f. Gezegend zijt Gij, o ne, in firmaménto coeli. Heer, in het uitspansel des hemels.

8. Et laudabilis, et glo- fi. En lofwaardig, en riósus et superexaltatus glorierijk en hoogverhein saecula. ven (zijt Gij) in eeuwig¬

heid.

t. Dómine, exaudi ora- f. Heer, verhoor mijn tiónem meam. gebed.

3. Et clamor meus ad fi. En mijn geroep kome te véniat. tot U.

t. Dóminus vobiscum. t. De Heer zij met u.

4. Et cum spiritu tuo. 8. En met uwen geest.

Sluiten