Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S ?:ps A"üs t«r

céntia carnis est, et co I „pprHikheid des vleesch,

piscéntia oculórum, ets - g begeerlijkheid der oo-

pérbia vitae. t. Et mu"dtfl^n<fnhoo vaar dij des Ie-

transit et concupiscenti g^ ^ de wereld

ejus; qui autem fac>t J t voorbij, alsook hare luntatem Dei, manet in g^ ujkheid; die echter ffitérnum. de° wil Gods volbrengt,

(hij blijft in eeuwigheid.

hot H Evangelie volgens Mattheus Vervolg van het H. tvangoi

Te dien tijde naderden te

Jesus en zeiden . hpmelriik ' En Jesus,

naamste zal zijn m het hemeinjk^n j

em »=

Sen'pj u „ie. verandert „e gelijk dit

E

neemt in mijnen Naam, neemt Mij aan.

Bij de Offerande

mn. sel Geheel Israël's geslacht

Timeat eum omne hem; omdat hij het

men Israel: quon!a™ ?°;t smeeken des armen niet sprevit, neque desP. versmaad of verworpen deprecatiónem paupen • Leeft {AUeluja.)

(Alleluja.)

Sluiten