Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Quantum toto tégitur. Als onder 't aanbidlijk y Geheel licht verborgen.

11. Nulla rei fit scissü- De zaak staat in 't minst aan de scheiding niet 'a ' bloot,

Sieni tantum fit fractü- Maar enkel het teeken . s des Broods wordt gebro-

3 ken' j

Qua nee status, nee sta- En zoo wonit :noch .. J* staat, noch gestalte van

lura _

Hem

Signiti minüitur.

T^ctus cibus viatórum : Van den christlijken pelgrim op aard is geworden,

Vere panis filiórum, Het Brood van de kindren des eeuwigen Rijks,

Non mitténdus canibus. Een spijs, die geen honden ten voedsel mag strekken.

i3. In figüris prsesigna- Werd Izaak aan God * & tot een offer gebracht,

Cum Isaac immolatur : Het Paaschlam aan IsC rel ter slachting bevo¬

len,

Agnus Pascha deputa- En 't Manna den vadren tnr 7 ter spijze vergund,

Datur manna patribus. Zoo is door dat. alles ons Kruislam beteekend.

Sluiten