Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litanie tot het Allerheiligst Hart van Jesus (i)

met het

Formulier van de Akte van Toewijding

voorgeschreven door Z. H. Paus Leo XIII.

J^-yrie, eléison. J_Jeer, ontferm U on-

Christe, eléison. Christus, ontferm U on-

zer.

Kyrie, eléison. Heer, ontferm U onzer.

Christe, audi nos. Christus, hoor ons.

Christe, exaudi nos. Christus, verhoor ons. Pater de coelis Deus, mi- God hemelsche Vader,

serére nobis. ontferm U onzer.

Fili Redémptor mundi De- God Zoon, Verlosser der us, miserére nobis. wereld, ontferm U on-

I zer-

Spiritus Sancte Deus, mi-God H. Geest, ontferm U serére nobis. | onzer.

(1) Sanctissimus Dóminus (1) Zijne Heiligheid heeft Noster, ut Litanise Sacratis- goedgunstig toegestaan, dat simi Cordis Jesu jam pro- de Litanie van het Allerheibatae (S. R. Cong. Deer. 27 ligst Hart van Jesus. reeds Junii 1898) et indulgéntiis goedgekeurd (bij Decreet tercéntum diérum auctte, der H. Congr. der Rit. 27 Juubique terrarum tum pri- ni 1898) en met een aflaat vatim tum püblice recitari van 300 dagen verrijkt, in et deeantari in pósterum va- het vervolg overal ter weleant, concédere dignatus reld, zoo privaat als publiek, est. (S. R. Cong. Deer. 2 A- mag gebeden en gezongen pnlis 1899.) worden. (Decreet der H.Con-

greg. der Rit. 2 April 1899.)

Sluiten