Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sancta Trinitas, unus De- H. Drievuldigheid, één us, miserére nobis. God, ontferm U onzer.

Cor Jesu Filii Patris Hart van Jesus, Zoon setérni, des eeuw.gen Va¬

ders,

Cor Jesu, in sinu Vir- Hart van Jesus in den ginis Matris a Spiritu schoot der MoederSancto formatum, maagd door den heih-

gen Geest gevormd, Cor Jesu, Verbo Dei Hart van Jesus, met het substantialiter üni- Woord Gods in eetum nen persoon veree-

nigd,

Cor Jesu.Majestatis in- Hart van Jesus, vol on-

finitae, eindige heerlijkheid, Q

Cor Jesu , Templum 3 Hart van Jesus, heilige a

Dei sanctum, 8 tempel Gods,

Cor Jesu, Tabernacu- 3. Hart van Jesus, woon- 3 lum Altissimi, 3 tent des Allerhoog- ^

3 sten, §

Cor Jesu, domus Dei | Hart van Jesus, huis n et porta cceli, f Gods en poort des n

hemels,

Cor Jesu, fornax ar- Hart van Jesus oven dens caritatis, brandend van 1'efde,

Cor Tesu, justitije et Hart van Jesus, schatamóris receptaculum, kamer van gerechtigheid en liefde, Cor Jesu, bonitate et Hart van Jesus, vol

amóre plenum, goedheid en liefde,

Cor Jesu, virtütum óm- Hart van Jesus, afgrond

nium abyssus, van alle deugden,

Cor Jesu, omni laude Hart van Jesus, allen

dignissimum, lof overwaardig,

Cor Jesu, Rex et een- Hart van Jesus,Beheer-

Sluiten