Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trum ómnitim córdium, scher en middelpunt al-

miserere nobis. ler harten, ontferm U

„ T . onzer.

Jesu' ',n quo sunt Hart van Jesus, in het-

omnes thesauri sa- welk alle schatten

pientiae et sciéntiae, van wijsheid en we-

r~ T • tenschap zijn,

tat m q,U0 .hébi- Hart van Jesus, in het-

plemtüdo welk de gansche vol-

D'v.nitatis, heid der Godhejd

n , . woont,

CorJesu, in quo Pater Hart van Jesus. in hets bene complacuit, welk de Vader zijn welbehagen gevonn T . den heeft,

Cor Jesu, de cujusple- Hart van Jesus, van Q nitudine oranes nos g. welks volheid wij I accepimus, § allen ontvangen heb^ f

n i ben, 3

Cor Jesu, desidérium " Hart van Jesus, verlan- C cóllium asternórum, | gender eeuwige heü-g r . »' velen, n

Cor Jesu, pat.ens et " Hart van Jesus, gedul- S

misericórdiae, dig en groot in barmf r j- . hartigheid,

Cor Jesui, dives in om- Hart van Jesus, nik nes qui mvocant te, voor allen die Ü aan

C°sranJStisnSViteet «-van Jesus, bron anctitatis, van leven en hei,jg-

n . heid,

Cor Jesu, propitiatio Hart van Jesus, verzoepro peccatis nostris, ning voor onze zon-

Cor Jesu, saturatum op- HarTvan Jesus. ver«.

jesus», verza-

Sluiten