Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijnen koker mij verborgen. En Hij sprak tot mij: Mijn dienaar zijt gij, Israël, want •ian ti zal Ik Mij verheerlijken. En nu zegt de Heer, die mij van de geboorte af gevorm heeft tot zijnen dienaar: Zie, Ik heb u ge steld tot een licht voor de Heidenen opdat gij mijn heil zijt tot aan het uiteinde der aarde Koningen zullen het zien en vorsten opstaan en zich nederbuigen om wille van den Heer en om Israël's Heilige, die u heeft uit verkoren.

Graduale

Priüsquam te formareml Vooraleer Ik u in den in ütero, novi te, et a„- schoot vormde heb ,k u tequam exires de ventre, gekend en vóór gij mt sanctificavi te. * Mis.t den schoot tradt^ heb^ Dóminus manum suam, u geheilig . . et tétigit os meum,et dixit strekte zijne hand uit en ei reugii« raakte mijn mond aan en

mlhl' sprak tot mij.

ejus. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Lucas

Voor Elisabeth werd de tijd van te baren vervuld en zij baarde een zoon. hare buren en bloedverwanten hoorden, dat de Heer

Sluiten