Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schermd tegen zijne vijanden, verdedigd tegen de verleiders en hem een harden strijd aangedaan, opdat hij overwinnaar zou blijven en beseffen dat de wijsheid machtiger is dan al het andere. Zij heeft den rechtvaardige niet verlaten wanneer hij verkocht werd, maar zij heeft hem uit de handen der zondaars verlost. Ook is zij met hem in den kuil neergedaald, en heeft hem niet verlaten toen hij in de boeien lag geklonken, totdat zij den koningsstaf in zijne handen had neergelegd en hem meester had gemaakt over die hem zoo onrechtvaardiglijk hadden behandeld; zij heeft de valschheid bewezen van die hem hadden bezoedeld, en de Heer onze God heeft hem eene eeuwige heerlijkheid geschonken.

Graduale

Beatus vir, qui timet Dóminum; in mandatis ejus cupit nimis. Potens in terra erit semen ejus : generatio rectórum benedicétur.

Alleluja, allelüja. Posuisti, Dómine, super cn-| put ejus corónara de lapide pretióso. AUelüja.

Zalig de man die den Heer vreest, en behagen schept in diens geboden (te onderhouden), f. Zijn nakomelingschap zal machtig zijn op de aarde : het geslacht der oprechten zal gezegend worden.

Alleluja, alleluja. 5". O Heer, Gij hebt op zijn hoofd eene kroon van kostbaar gesteente geplaatst. Alleluja.

Sluiten