Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stil Gebed

Wij bidden U, Heer, dat het zalig lijden van den H. Apostel Jacobus de offeranden van üw volk U aangenaam doe zijn; en laat ze door zijne voorbede U behaaglijk zijn, die het door onze verdiensten niet vermogen. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den H. Christophorus, Martelaar.

O Heer, nu Gij onze Offers, enz., zie bladz.

274.

Prafatie van de Apostelen, bladz. 175.

Bij de Communie

« Vos qtti secuti estis, » zie bladz. 429.

Na de Communie

Help ons, bidden wij, Heer, door de voorspraak van uwen H. Apostel Jacobus; om wiens feest te vieren wij vreugdevol uwe HH. Sacramenten ontvangen hebben. Door onzen Heer.

Gedachtenis

van den H. Christophorus, Martelaar.

Geef, smeeken wij U, o Heer, enz., zie bladz. 885.

Sluiten