Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aflaat van Portiuncula

1-3 AUGUSTUS

Het woord : Portiuncula beteëkent deeltje n. 1. der kerk, waaraan een vollen aflaat te verdienen is. Het was in de kerk Maria-derEngelen te Assisië, dat de H. Franciscus dezen aflaat ontving van Jesus-Christus zeiven. De Paus bevestigde en breidde dien uit tot alle kerken der Orde van Franciscus. Eenzelfde aflaat is later verleend aan de Aartsbroederschap van den Rozenkrans voor die kerken, waar deze wettelijk is opgericht. Reeds bij de iste Vespers, van den i Augustus is de volle aflaat van Portiuncula te verdienen tot aan den avond van den volgenden dag. — De Portiuncula-aflaat van den Rozenkrans, den dag van Rozenkrans-Zondag— beide telkenmale, dat men die kerk bezoekt en daar bidt tot intentie der H. Kerk; — en mits men hebbe waardig gebiecht en de H. Communie ontvangen.

De Mis, welke in die kerken den 2den Augustus gelezen of gezongen wordt is die der Kerkwijding : Terribilis est, ziehierachter.de laatste Mis.

Sluiten