Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dominicus ons als hulpmiddel voordeeligzijn. Door onzen Heer.

Gewone Prafatie, bladz. 133.

Bij de Communie

« Fidelis servus, » zie bladz. 3i3.

Na de Communie

Verleen, smeeken wij, almachtige God, dat wij, die onder het gewicht onzer zonden

n , !,'!lan'lloor de bescherming van uwen jder Dominicus opgebeurd worden. ■Door onzen Heer.

Feest van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw

5 AUGUSTUS

Onder *d Opperherderschap van den H. Lïberius,

- Rome een echtpaar, dat aan de H. Maagd verzocht de erfgename hunner goederen te zijn, daar «J geene kinderen hadden. De H. Maagd verscheen hun en aan den Paus, aanvaardde het geschenk, en gaf haar wil te kennen, dat te Har er eer eene kerk zou gebouwd worden op de plaats, welke des morgens met sneeuw bedekt zou zijn. Des anderendaags vonden zij inderdaad den Esquilynschen heuvel met sneeuw bedekt, en bouwden daar het heiligdom, bekend onder den naam van Lïberische basiliek. Ook wordt deze kerk genoemd Maria-de-Meerdere,

Sluiten