Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed

God, die in uwe onuitsprekelijke Voorzienigheid uwe Engelen te onzer bewaring hebt willen zenden; geef op ons ootmoedig smeeken, dat wij altijd door hunne bescherming verdedigd worden en ons eeuwig in hun gezelschap mogen verblijden. Door onzen Heer Jesus-Christus.

Lezing uit het Boek des Uitgangs

Dit zegt God de Heer : Zie, Ik zal mijnen Engel zenden, die u vooruitgaat, bewaart op den weg en u binnenleidt in de plaats, die Ik u bereid heb. Geef acht op hem, luister naar zijne stem, en meen niet, hem te kunnen minachten ; want hij zal het niet vergeven, als gij zondigt, en mijn Naam is in hem (hij handelt in mijn Naam). Maar, als gij luistert naar zijne stem, en alles doet, wat Ik gebied, zal Ik de vijand uwer vijanden zijn, hen straffen die u verdrukken; en mijn Engel zal u voorgaan.

Graduale

Angelis suis Deus] mandavit de te, ut custódiant te in ómnibus viis tuis. V. In manibus portabunt te, ne unquam of-

God heeft zijnen Engelen een gebod omtrent u gegeven, dat zij u moeten bewaren op al uwe wegen. f. Zij zullen u op de

Sluiten