Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleluja, alleluja. S\ Te Alleluja, alleluja. f. U, gloriósus Apostolórum Heer, looft het roemrijk chorus laudat, Dómine. Apostelen koor. Alleluja. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgens Mattheüs

In dien tijd zag Jesus een mensch in het tolhuis zitten met name Mattheüs. En Hij zeide tot hem : Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen hij in het huis aan (tafel) zat, dat vele tollenaren en zondaars kwamen en aanzaten met Jesus en diens Leerlingen. En als de Pharizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijne Leerlingen: Waarom eet uw Meester met tollenaren en zondaars? Doch Jesus dit hoorende sprak : Niet die gezond zijn hebben een geneesheer noodig, doch die ziek zijn. Gaat dan en leert wat het zeggen wil: barmhartigheid wil Ik en geene offerande. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen. — Credo.

Bij de Offerande

Posuisti, Dómine, in ca- Gij, Heer, hebt op zijn pite ejus corónam de la- hoofd eene kroon van pide pretióso: vitampétiit kostbaar gesteente gea te, et tribuisti ei, alle- plaatst: hij heeft U om luja het leven gebeden en Gij

hebt het hem gegeven, alleluja.

Sluiten