Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F eest van den H. Miehaël, Aartsengel

29 SEPTEMBER

Op dezen dag wordt de wijding herdacht der beroemde kerky aait den Aartsengel Miehaël gewijd op den berg Gargan in Italië. Daar verscheen vóór de )c eeuw reeds de H. Aartsengel, en deze plaats is geheiligd door de vele bedevaarten en de vele lichamelijke en geestelijke gunsten daar verkregen door de voorspraak van den H. Miehaël.

De Mis, welke dezen dag gelezen wordt is die ter eere der HH. Engelen.

Dezelfde Mis als bladz. 710, uitgenomen het volgende :

Het begin der Mis

« Benedieite Dominum, » zie bladz. 474. Graduale

Benedieite Dóminum, omnes Angeli ejus, poténtes virtüte, qui facitis verbum ejus. Bénedic, anima mea, Dóminum, et ómnia interióra mea Nomen sanctum ejus.

Alleluja, alleluja, f. Sancte Michael Archangele, defénde nos in praelio, ut

Looft den Heer, gij al zijne Engelen; gij machtigen in kracht, die zijn woord volbrengt, f. Loof, mijne ziel, den Heer; en al wat in mij is zijn heiligen Naam.

Alleluja, alleluja.t. Heilige Aartsengel Miehaël, verdedig onsinde'i strijd,

Sluiten