Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y. Heer. verhoor mijn gebed, i^. En mijn geroep kome tot U. f. De Heer zij met u. r^. En met uwen geest.

Laat ons bidden

Verhoor, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, in naam der H. Kerk, door de verdiensten van onzen Heer Jesus-Christus en van zijne Moeder en Maagd Maria, van den H. Hubertus, uwen Belijder en Bisschop en van geheel het hemelsch hof — verhoor hen die alle deze brooden bezwerent.en biddenf. en leg geheel uwe hand van milde zegening op hen, en vervul ze van uwe eeuwige zegeningen; en dat Gij zegenende hen zegent f. heiligende hen heiligt f, wijdende hen wijdt f, opdat zij van U kracht kunnen ontvangen tegen kwellende geesten, razende honden, besmetting van pest en tegen alle schadelijke dingen, door Hem, die zal komen oordeelen levenden en dooden en de wereld door het vuur. Amen.

Laat ons bidden

Heer Jesus-Christus, Brood der Engelen, levend Brood des eeuwigen levens, die dagelijks van den hemel neerdaalt, om onze zielen zalig te maken en te heiligen; gewaardig nu ook over alle deze brooden neer te

Sluiten