Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dorabo ad templum san- zal U in uwen heilieen

SinHuo'Allernfitéb0rtenlpel aanbidde" en u'n' tuo" A1'el"ja. wen Naam loven. Alleluja.

Vervolg van het H. Evangelie volgena Lucas

,De toenadering tot den zondaar Za-

s, btjwien Jesus ook zijn intrek nam; de vreugde

oZ'd/Jt 7 °"tva"g(' en de ëenaden, welke

dta" h"'s. \ome"; - dat alles wordt herhaald toegepast bij de wijding van het Huis desHeeren.

Jesus in" en doonvanj1C En daar was een man Zacheüs genaamd, een overste der tollenaars, die rijk was; deze trachtte Jesus te zien, wie Hij was; doch hij kon zulks niet wegens de me-

ÏÏfiVn5S' daS1' h'j kldn Van &estalte was.

Hij liep dan vooruit en klom in een wilden vijgeboom, om Hem te zien. want Hij moest daar voorbijkomen. En als Jesus op die plaats kwam, zag Hij omhoog, en hem

haTstS afrak t0t h6m : Zacheüs- kom haast.g af, want Ik moet heden in uw huis

verblijven. En haastig kwam Hij naar beneden en ontving Hem vreugdevol. En als allen

Sluiten