Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk zich van nu af geheel aan U opdraagt, genadig aan. Bescherm en bewaar het, en bevestig daarin, tegelijk met den vrede en de eendracht der christelijke liefde, de heilige vreeze jegens U; opdat het aan het goddelijk toonbeeld uwer Familie gelijkvormig worde, en allen, waaruit het bestaat, de eeuwige zaligheid mogen verwerven.

O teerminnende Moeder van Jesus-Christus en onze Moeder Maria, verkrijg in uw mededoogen en goedertierenheid, dat Jesus deze onze toewijding welwillend aanvaarde en zijne weldaden en zegeningen aan ons verleene.

O Jozef, allerheiligste Bewaarder van Jesus en Maria, ondersteun ons door uwe gebeden in alle behoeften naar ziel en lichaam ; opdat wij met u en met de gelukzalige Maagd Maria den goddelijlten Verlosser Jesus-Christus eeuwigen lof endank mogen brengen.

—-KH-—

Gebed

dagelijks te bidden voor eene afbeelding der H. Familie

O liefderijkste Jesus, die door uwe onuitsprekelijke deugden en huiselijke voorbeelden de door U uitverkoren Familie op

Sluiten