Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trem filiórum laetantem.l gezin doet wogen, als de blijde moeder van kindeIren.

Gloria Patri, etc. I Glorie zij denVader, enz.

LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES, bladz. 648.

CANTATE DOMINO

Cantate Dómino canti- Zingt den Heer een cum novum, cantate Dó- nieuw lied,zingt den Heer, mino, omnis terra: geheel de aarde.

Cantate Dómino, et be- Zingt den Heer, en looft nedicite Nómini ejus, an- zijn Naam, verkondigt van nuntiate de die in diem dag tot dag zijn heil. salutare ejus.

Annuntiate inter gen- Verkondigt onder de tes glóriam ejus, in ómni- volken zijne heerlijkheid, bus pópulis mirabilia ejus. onder alle natiën zijne wonderdaden.

DEUS NOSTER REFUGIUM

Vertrouwen op God, die alle pogingen der vijanden verijdelt.

1. Deus noster refügi- Onze God is een toeum et virtus :* adjütor in vlucht en sterkte; een tribulatiónibus, quae inve- helper in de verdrukkinnérunt nos nimis. gen, die boven mate ons

bezocht hebben.

2. Proptérea non timé- Daarom zullen wij niet bimus,dum turbabitur ter- vreezen, (al) worde de aarra : * et transferéntur de verzet, ja, zelfs de bermontes in cor maris. gen in 't midden der zee

gestort.

3. Sonuérunt et turba- Hare wateren loeiden tae sunt aquae eórum: * en werden hevig bewo-

Sluiten