Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

we eens even den inhoud van een paar nagaan. Hier b. v. hebt ge er eenen, waarop een heel geroosterd everzwijn ligt, omringd door niet minder dan 20 gebraden speenvarkentjes. Wat verderop is er een door de voorsnijders in beslag genomen, waarop een bont opgesierde reebok prijkt, te midden van een kring van

bruin gebakken reigers.

Om niet eiken schotel afzonderlijk te beschrijven, wat inderdaad onmogelijk zou zijn, willen we slechts even eene rekening inzien. Deze zal ons leeren dat, ofschoon vleesch den hoofdschotel uitmaakte, het andere

evenmin ontbrak.

De bedoelde rekening nu geeft, als voor het feest aangekocht en gebruikt: 9000 wittebrooden — 4800 stuks amandelbrood (marsepein zouden wij zeggen) — 800 pasteien van kapoenen — 1600 speenvarkentjes — 1600 kalfsborsten — 1600 schapebouten —1400 konijnen — 600 patrijzen — 400 reigers — 400 andere wilde vogels

en 36 pauwen.

Ten bewijze, dat ook de drank niet vergeten was, geeft dezelfde rekening nog aan, 46 groote vaten wijn, van de uitgezochtste soorten.

Verder stonden op porseleinen schalen allerlei gebak en suikergoed, terwijl de zeldzaamste vruchten pronkten op kristallen borden. Men ziet het, de gasten hadden keus en keur, en vulden en ledigden dan ook beurtelings hunne borden van edel metaal en hunne gouden bekers. En alsof het den milden gastheer niet genoeg was, dat smaak en gezicht voldaan werden, had hij zorg doen dragen, dat ook het gehoor verzadigd werd. Uit de reuzenpastei weerklinkt eene verrukkelpe muziek, waarmee de tonen van het orgel samen-

k

Sluiten