Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDEREN

voor het Kerkelijk Jaar.

FEESTEN DES HEEREN.

ADVENT.

1. O Heiland, eeuwen reeds verwacht.

1. O Heiland, eeuwen reeds verwacht,

O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht, Ach, open toch de Hemelpoort,

Daal neder in dit ballingsoord.

2. Dauwt, heem'len, uwen God en Heer, Zendt,.wolken, den Gerechte neer, Ontsloten zij de schoot der aard, Die onzen God en Heiland baart.

3. Waar toeft Gij, aller menschen Troost, De blijde hoop van Adams kroost? Ach, kom, daal van den hooge neer, En schenk ons Gods genade-weef.

Sluiten