Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrukte Moeder! bron van liefde,

Wat tranen heb ik U gekost!

Och, of uw droefheid mij doorgriefde, Mij, zondig mensch, zoo duur verlost.

4. O, mocht ik door mijn medelijden, En met U weenend om uw Zoon, Uw droevig moederhart verblijden,

En troosten door mijn rouwbetoon! Ja, geef dat ik, geheel verslonden

Van goddelijken liefdegloed,

Verborgen in mijns Heeren wonden,

Voor al mijn zondeken ondank boet'!

PASCHEN.

25. Verrezen is Gods Zoon.

1. Verrezen is Gods Zoon, uw Heer, Zingt daarom, Christ'nen, Hem ter eer Refrein. Komt, zingen wij een jubellied, Het Alleluja zwijge niet!

Alleluja, alleluja!

Aan God zij dank, Alleluja!

Sluiten