Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Jesus, trouwste vriend der vrinden, Noodigt allen: „Komt tot Mij"I „Komt! gij zult verkwikking vinden, „Allen, wat uw leed ook zij." Immer worde, enz.

39. Hulde aan het heilig Sacrament.

1. Geloofd zijt Gij, door aarde^en Hemelingen, O Jesus, goede God en Opperheer;

Gedankt zijt Gij, door zwakke stervelingen,

O, zie met welgevallen op ons neer. Der Eng'len lof gaat Gij zoo ver te boven, Een hulde^U waardig, brengen wij U niet, Toch willen wij uit heel ons hart U loven, j Aanvaard, o Heer, ons dankbaar vreugdelied, j

2. Geloofd zijt Gij, die hier voor onze oogen Uw rustplaats neemt in 't heilig Sacrament: Gedankt zijt Gij, die in Uw alvermogen,

In Uwe liefde geen beperking kent.

O, God met ons, die daag'lijks neergekomen

Op 't zoenaltaar, voor ons den Vader eert,

Zijn gramschap stilt, Zijn gunsten neer doet \

[stroomen, v bis

Gerechte straf in milden zegen keert. '

Sluiten