Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 't Wees gegroet, dat uit den Hemel, Op deez' aarde^is neergedaald, Wordt, ter eer van Jesus' Moeder,

In den Hemel ook herhaald. Eenmaal in de Hemelkringen Hopen wij in koor te zingen, Met een vuur'gen liefdegloed: O Maria, wees gegroet!

54. De Engel des Heeren.

1. Begroet is Maria door d'Engel geweest,

En Zij heeft ontvangen van den heil'gen Geest. Gegroet, gegroet, Maria, gegroet!

Gegroet, gegroet, Maria, gegroet!

2. Zie hier 's Heeren dienstmaagd, die need'rig

[Hem hoort ; Dat alles geschiede met Mij, naar Uw woord. Gegroet, gegroet, Maria, gegroet! (bis.)

3. En Vleesch is geworden het Woord, God de

[Zoon;

En 't heeft willen nemen bij ons Zijnen woon. Gegroet, gegroet, Maria, gegroet! (bis.)

4. Bid Gij voor ons, Moeder, die God hebt gebaard; Dan worden wij Christus' beloften eens waard.

Gegroet, gegroet, Maria, gegroet! (bis.)

Sluiten