Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56. Juicht, Engïen, juicht.

1. Juicht, Eng'len, juicht! Uw Koningin, Alleluja!

Treedt luistervol den Hemel in, Alleluja!

Om eeuwig naast Haar God en Zoon,

Alleluja!

Te juub'len op een glorietroon. Alleluja! Alleluja!

2. Daar klinkt de blijde welkomstgroet, Alleluja!

Van Serafijn en maagdenstoet:

Alleluja!

„O Vrouwe, wees gebenedijd,

Alleluja!

Gij die alleenig vlekk'loos zijt!" Alleluja! Alleluja!

3. Wat vreugdedag in 't Hemelhof! Alleluja!

Alomme klinkt Maria's lof:

Alleluja!

„Treed binnen in de heerlijkheid, Alleluja!

U, Moeder, door Uw Zoon bereid!" Alleluja! Alleluja!

Sluiten