Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66. Gegroet, Maria, op Uw troon.

1. Gegroet, Maria, op Uw troon,

Ave Maria!

Gij draagt der aard', der Heem'len kroon, Ave Maria!

Refrein. Heil'ge Moeder van den Heer,

U zij dank en roem en eer;

Wees gegroet, o Koningin,

Salve, Salve, Salve Regina!

2. O Moeder van barmhartigheid,

Ave Maria!

Gij, die den rijksten glans verspreidt, Ave Maria! enz.

3. Op wie zich trouw Uw kind verlaat,

Ave Maria!

Die ook den zondaar niet versmaadt. Ave Maria! enz.

4. Gij, die zoo hoog gezegend zijt,

Ave Maria!

Wees onze bijstand t' allen tijd. Ave Maria! enz.

Sluiten