Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81. Kind'ren van Maria.

Refrein. Kind'ren van Maria!

Heft een loflied aan;

Zingt het Alleluja,

Nooit kunt gij vergaan.

1. 't Zonnelicht verduistert

Bij Uw heerlijkheid,

En geen smet ontluistert,

Maagd, Uw vlekk'loosheid. Kind'ren van Maria! enz.

2. 'k Wil Uw voetspoor drukken,

Schutsvrouw mijner jeugd. Niets zal mij ontrukken

't Kostbaar pand der deugd. Kind'ren van Maria! enz.

3. Onder Uw bescherming,

Moeder van Gods Zoon, Vinden wij ontferming,

Voor des Heeren troon. Kind'ren van Maria! enz.

4. Zal de bange stonde

Van mijn sterven slaan, Wil dan aan mijn sponde,

Lieve Moeder, staan. Kind'ren van Maria! enz.

Sluiten