Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108. Lied der Parochie, ter eere van den H. Willibrord.

1. Sint Willibrord, o. Held van God,

Die op ons lage strand,

De hel en al haar macht ten spot, Den Kruisboom hebt geplant, Die, breedgetakt, bij feilen gloed,

Zijn schaduw spreidde^in 't rond, Bij al de stormen bleef behoed En immer vaster stond.

2. Sint Willibrord, wiens vaderhart

Voor deze kerke waakt,

Haar kind'ren troost in wreede smart,

Hun vreugd volkomen maakt; Die ons tot Gods genadentroon

Met vaste hand geleidt,

't Gemoed ontvonkt voor 's Vaders Zoon, Wiens liefde^Uw volk hier beidt.

3. Ach! zie, hoe zondeken ongeloof

Uw Neêrlandsch volk verlaagt, En voer het onder 't breede loof, Dat Uwe Kruisboom draagt;

Vereen het als één huisgezin,

Beziel het met Uw gloed,

En voer het in de reinste min,

Tot Jezus' Vleesch en Bloed.

Sluiten