Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113. Goede Vader, Uwe kind'ren

1. Goede Vader, Uwe kind'ren

Zuchten thans in 't vagevuur. Wil hun smarten toch vermind'ren,

Schenk vergeving in dit uur. Ach, ontferm U, wees genadig, Zie barmhartig op hen neer.

Hoor, zij zuchten zoo gestadig: „Ach, verzacht ons lijden, Heer."

2. Zie, o Jesus, met erbarmen

Op die arme zielen neer;

Zie hen de^opgeheven armen,

Smeekend tot U richten, Heer! O verhoor, verhoor dat smeeken,

Jesus, Gij, zoo eind'loos goed! Wil hun boeien toch verbreken, Om Uw Wonden, om Uw Bloed.

3. Ach, Uw Bloed, Uw smartvol lijden

Was op aard' hun troost in pijn; 't Gaf hun moed en kracht bij 't strijd

Laat het nu hun redding zijn.

Goede Jesus! hoor hun kermen Om verlossing van de smart;

Wil U hunner toch ontfermen,

Om de liefde van Uw Hart.

Sluiten