Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117. Bede om vergiffenis.

1. Wij zondaars, voor U neergeknield, Het hart van waar berouw doordrongen,

"Door U met zoete hoop bezield, En als tot wedermin gedwongen,

Refrein. Wij bidden U, zie toch o Heerh .. Met mededoogen op ons neêr, ƒ

2. Toen onze ziel, door 't snood bestaan Van satan, was bedekt met wonden,

Hebt Gebons als de Samaritaan Gezalfd en liefderijk verbonden. Wij bidden U, enz.

3. Gij kwaamt, o Redder onzer ziel,

Het menschdom van het smart'iijk lijden,

Waarin 't door Adams schuld verviel, Door 't offer van Uw Bloed, bevrijden. Wij bidden U, en?.

4. Gij wilt den dood des zondaars niet, Maar dat hij, door naar U te streven,

't Genot, dat hem de zonde biedt, Verzake en inga tot het leven.

Wij bidden U, enz.

Sluiten