Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rKt" v.0rtoonde z»ch een gemengel van golvende pluimen

rak geborduurde sjerpen en banieren: het waren Ie kamDvecC'

van hun «phifóv 8 V6rêaderd hadden en thans gezamenlijk'

» sriteassj'g

^ SHSxï dM.Ar„raSot *sr

negouwsche en Stichtsche edelen bestond, had tot aanvoerder 'eeen minder persoon dan Graaf Willem zeiven, die door zljn man^afte

ler ^olenntot° JlrhT'v ^F®' ^aaroP h« zÜn klepper bestuurde, aler oogen tot zich trok: de andere partn, hoofdzakelijk samen p-p

» de ïlolm, ?er ?uit8che Ridderschap, welke de zTht fm ?fr te behalen had herwaarts gelokt, was geschaard onder va,, Aertsbergen, een edelman uit Pom^êren en Ho T^'ïïio k u P,ultsolle orde, die zich door zijn zegepralen on LLb£r|tSenen en ' door *eheel ^uroP® roet roem

de„ gebruikelijke plechtigheden, welke een steekspel vooraf. W ,™ wi®r veraielding hier te wijdloopig zoude worden reden {J® , if °Pnieuw eenige keeren het krijt rond ten eindn

hun kloekheid m 't besturen hunner paarden te toonén m. hnn

Eernamen.waPenrust,n8 te doen bewonderen; waarna zjj hun plaats

aj'Ï®" 0I»ze vriend Adeelen schuilt?" vroeg de Abt van Sintin «inlwï mede-afgevaardigde, die met hem en de schoone Madzv

;?;™rb,£aSTetrS!° ^ «

,Ik heb hem nog niet herkend," zeide Avlva: hri heeft mii Q„r,

l£XngilmJ!£ y"„Zijn waP®nrustinf- ^ie hij" hedenmorgen to #; ha!®n: en de paarden betreft, die zijn onkenïdWkt z«n —VltC* netwerk ™ dekken, waarmede zij opge-

S herfen^nr * dUDkt U er VaD' Madzy! kunt «» een ditr S&-

■RMU?* zw®e8' en kleurde tot over de ooren; want zij had in eenen

sxr. iSssr *** *•to JSfass

zoSw Se delkwet^t va°athetM steekspel? ^lordde^ir'lva • passelijk zij™"611' ' Welke meer biJzonder op dit gevecht toe-

•Men zal heden naar een nieuwe kampwijze strijden welka in Vlaanderen en Henegouwen meer bekend is dan luer, en: la de-

Sluiten