Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^^-^Sfösas.asi*

d Aid„'vf bS'S S,™ t™ ¥• KMwA^k „„ „j,

. -Wat dien betreft dien ken ikP" zfZ iln d£ ïmd «""^en. buurman: „dien heb ik ziin rustint Itlf ? ti xg®n zlJn^einen edelman, en mild heeft hij mij btf-'t»?/8 ®en Friesch

SSLr-JSg#—*■"««■■ ™J ISmsji

..i°id;, c'y o«mfr„u

had al 3e spijkers in let hS gel^n «* geweest' ik

als Velzen in zijn vat. En wat heeft !«« « ® ®r lnS«*eten had

•Heeft de duïvel hen beleten ?" r;«r, "U /^r,,te bellen?" al de derde! als het zoo vonrt/»na+ iig . Willem: „Dat is nu

te^rCJiirPêePhnt? Speren moe*en >nruilen.»W1J geknotte laD8^

Wf «bS v^e luffi' t06n * * d«d«

verklaar mif bij^e^groveH^btLedfJa inbooïlinS,van Friesland, Grave van Holland en Henegouwen ilvl v.to #er ?ond door Willem, van Friesland, ontzeg hem alle huid» nf noemende Heere

mij mocht beweren te kunnen vorterenenT» We,ke.hiJ ™ recht m besloten kamp vol te honifan +«.? u aan om mijn goed % "} zijne plaatse zenden wil." g em of te«en al> wie

belMgsLlfn^wMeS^èXord'cew'rwfn4«rin«. doch tevens met wekte een &W en^JLdle vaS im. Fries verloopend vuur over de eansche m«rH ' ?®^?ke zi®b als een woorden, waarin L ®e^t wtr^ « Ver8P«idden, naarmate de werden „De kerel is S men V^U £* ?0Dd h.^aald ooit gehoord, dat iemand ziin lee^e^r ^nten: „wie heeft

"S5£ÏSï - W"P' fcr%.<iS83?Ü?>» " C'n §^«.h£;

thMs^e KtsBenSt zulk "fcl* bekleed hier

moogt uw edel lijf niet w«ea teeen^ +8^. .iVerbleden- GiJ besten, die begrijpt u ongestraft tf mogen hoon!!!" P d6D

Sluiten