Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fBBfiaSgSBSfeK

lk„Mra?''tSeaL8derkokX:P,kintuw Hoogwaardigste het meisje, da!zdorikn4? S'beK is zö een Friezin, een nicht van pater Sy"aMiesfbehalv?:'"het is een Friesche Jonkvrouw van,, adellijken ^ tiklToe8^ ïe8? && K^Tan adelden hTlk weét'he't met! ZoTeelt, zeler/dat ik haar terstond herkend ^lieTwerf zijn rede gestoord door een herhaald hoorngeschal aan

de buitenpoort. Arkel. zich voor een

„Daar schijnt haaat bij ^ ^muur en op de laan

kijkgat plaatsende, vanwaw meni p tfouwe HaD8> zoo rood als een zag: „bij aUe duivels - daar Stichtsche benden komt

kaïkoensche haan die ons zekerde^ knechten de laan afko-

melden en ginds zie ik P , . ^ en wat verder

men, zeker om bezit van het kasteel te neme ^ afstanden,

bvs as? x s- sst

«' "»»•H°'

laat slechts één persoon Sel\jk_ 8tond, gehoorzaamde aan Peter, die aan de openende, sloeg

den gegeven last, + ° „r ri«n neus der Stichtsche wapenknechten.

» «M. ik»««. ™

ljB,ïS'nd, «<KW»k!" «id« Arkel: ,wdk .« .!« V» «»

man is hij?" .. i.npgcv,iint" antwoordde Daamke.

.Eenjonge, ruwe, gast, naaxmij ^schijnt, ^ .g ^

„Voortrefieliik. dwj is aT1 laten zii zich wapenen. Hei!

banera, mjjn twee r<j« houlni * — maar laat al wie verder

Peter! ontsluit de poort voor de toplui, maai

komt tot nader order wachten. Wouter van iJselstein trad met

«wc b»

naar het zijvertrekje, waarAr betrekking vervult gtj

vrager van SS le^nÖhoïwde: .wie'zijt gij zelf, die mij uier vragen komt doen?

Sluiten